Ideeënbus

De methode 1Gezin1Plan


voor hulpverlening aan gezinnen

De methode 1Gezin1Plan (1G1P), voor hulpverlening aan gezinnen met multi-problemen, beoogt ouders regie te geven en professionals goed te laten samenwerken. In 1G1P werken hulpverleners samen met het gezin als team, onder leiding van de jeugd- en gezinscoach. Doelen, afspraken en de wensen en mogelijkheden van het gezin worden opgenomen in een gezinsplan. Het gezinsplan biedt houvast en overzicht aan gezinsleden, de mensen uit hun netwerk en de betrokken hulp- en dienstverleners.
 

Blijkens onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut lukt het eerste beter dan het tweede. Lees onderstaand een interview met senioronderzoeker Lineke van Hal en Rob Gilsing, hoofd jeugd, opvoeding en onderwijs.

Bron: ZonMw Mediator 28 april 2018.

Meer informatie?


Neem dan nu contact op

Voor meer informatie over de methode in Alkmaar kunt u contact opnemen met Mascha Geleijnse coördinator CJG Alkmaar.

Cookies Disclaimer Contact