Ideeënbus

Statushouders


Interview met regiocoördinator Marijke Schrier

‘Het is gewoon niet simpel om in een nieuw land je draai te vinden!’

Goede gezondheid is cruciaal voor de participatie en integratie van statushouders. Het zo snel mogelijk volwaardig meedoen in de Nederlandse samenleving is het beste recept voor een goede gezondheid en welzijn van nieuwkomers. Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders van VNG ondersteunt gemeenten bij de integrale aanpak rondom de gezondheid van statushouders in de breedste zin van het woord en bezien vanuit alle leefdomeinen. Marijke Schrier vindt het een aanwinst dat twee sleutelfiguren (ervaringsdeskundigen) het programma gaan ondersteunen. Met de ervaring van de sleutelfiguren en informatie uit onderzoek over de gezondheid van statushouders geven regiocoördinatoren advies aan de gemeenten in Noord-Holland Noord. De onderstaande kennissynthese van Pharos omvat kennis over gezondheid en de te verwachten vraag naar zorg en ondersteuning van statushouders. Tevens zijn er voor de regio West-Friesland gezondheidsprofielen beschikbaar toegespitst op statushouders. Marijke Schrier hoopt dat meer gemeenten interesse gaan tonen voor het laten maken van een gezondheidsprofiel.

Meer informatie?


Neem dan nu contact op

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke Schrier

Cookies Disclaimer Contact