Ideeënbus

'Jongeren Op Gezond Gewicht' streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder. Een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is. 

De 'JOGG' aanpak steunt op vijf pijlers:

 • Politiek bestuurlijk draagvlak
 • Publiek-private samenwerking
 • Sociale marketing
 • Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie
 • Verbinding preventie en zorg

Deze gemeenten onderschrijven de bovengenoemde JOGG pijlers via het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Door het ondersteunen van gemeenten bij het bevorderen van een gezonde levensstijl bij kinderen en jongeren en de volwassenen die hen omringen.

Projectinformatie

 • Looptijd:
 • Gemeenten tekenen steeds voor 3 jaar
 • Doelgoep(en):
 • Jongeren en hun omgeving
 • Regio of gemeente:
 • Noord-Holland Noord

Voor een uitgebreide beschrijving van de aanpak is er een factsheet beschikbaar.

JOGG in Noord-Holland Noord

Op dit moment kent Noord-Holland Noord drie 'JOGG gemeenten', te weten: Alkmaar, Schagen en Den-Helder.

Wat zijn de activiteiten in Alkmaar?

De gemeente Alkmaar heeft in 2013 voor de JOGG aanpak gekozen, omdat zij het belangrijk vindt dat kinderen in een gezonde leefomgeving opgroeien. Vanaf 2015 is gestart met de uitrol van het eerste JOGG thema Drinkwater op alle basisscholen regulier onderwijs en kinderopvanglocaties in de wijken Oudorp, Overdie en West. In deze wijken wonen de meeste kinderen met overgewicht/obesitas. Door met alle partijen in de wijken structureel aandacht te besteden aan de JOGG thema’s Drinkwater, Gratis Bewegen en Groente zorgen we ervoor dat kinderen op een gezond gewicht komen en blijven. Deze aanpak werpt haar vruchten af. Er is een toename zichtbaar van kinderen met een gezond gewicht en er is een goede samenwerking tussen partners. Dit betekent dat de JOGG aanpak vanaf 2018 wordt uitgerold in de hele gemeente Alkmaar.

Bekijk hier een impressie (juli 2016). 

Meer informatie over JOGG?


Neem dan nu contact op

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Kleine-Deters. Beleidsmedewerker Gezondheidsbevordering bij GGD Hollands Noorden

Cookies Disclaimer Contact