Ideeënbus

Ketensamenwerking

Het gaat goed in Den Helder als het gaat om opvang van asielzoekers. En dat moet zo blijven of zelfs beter worden. Zeker als het gaat om de integratie van asielzoekers in de Helderse samenleving. De kwestie die centraal staat is hoe de integratie van asielzoekers en vergunninghouders kan worden bespoedigd. Om hiervoor adequate oplossingen te bedenken en acties te realiseren, zijn goede afspraken nodig met de betrokken organisaties in de gemeente en op regionaal niveau. Zij zijn de spin in het web. In Den Helder is daarom een ketenoverleg belegd waarin alle aspecten rondom wonen, activering, participatie, onderwijs, (gezondheids)zorg, financiën en veiligheid aan de orde worden gesteld. Doelstelling van de ketenaanpak is het gezamenlijk (buiten het reguliere kader) en integraal oppakken van uitdagingen op de thema’s wonen, activering, participatie, onderwijs, (gezondheids)zorg, financiën en veiligheid om optimale integratie te stimuleren.

Activiteiten
Er wordt gesproken van het Helders model. Dat staat voor:

 • De keten goed in beeld hebben
 • Korte lijnen
 • Integrale aanpak
 • Gemeente neemt de regie
 • Niet problematiseren, maar aanpakken

Activiteiten zijn o.a.:

 • (Twee)jaarlijks organiseren van ketenconferenties
 • Participatiemarkt voor vergunninghouders met informatie over (vrijwilligers)werk, opleiding en de mogelijkheid elkaar te ontmoeten.
 • Ontwikkelen van routekaarten vergunninghouders en niet-vergunninghouders 18- en 18+. Deze routekaarten zijn sinds mei 2017 beschikbaar. Bekijk de routekaart hier: 18- en 18+. De toelichting van de routekaarten vind u hier: 18- en 18+.
 • Uitdagingen vertalen in concrete projecten


Financiering van de concrete projecten vindt plaats vanuit middelen die gemeenten ontvangen van het Rijk (gekoppeld aan bestuursakkoord verhoogde asielinstroom en participatietraject).

Meer informatie


Contactpersoon

Daphne Luiken-Gans
Beleidsadviseur Sociaal Domein
Gemeente Den-Helder

 

Projectinformatie

 • Looptijd:
 • Doorlopend
 • Doelgroep(en):
 • (niet-)vergunninghouders
 • Regio of gemeente:
 • Gemeente Den-Helder

 

Cookies Disclaimer Contact