Ideeënbus

Aanleiding:

Van de volwassenen in Noord-Holland Noord heeft 36,8% een verhoogd risico op een angststoornis of depressie (Gezondheidsmonitor 2016, GGD Hollands Noorden). Mensen met een lichte of matige depressie vinden het dikwijls lastig om in beweging te komen, terwijl dit een positieve invloed kan hebben op hun klachten.

Ter preventie van depressie in de regio Hollands Noorden werken atletiekverenigingen, Amici Zorgt, GGZ Noord-Holland Noord, Vicino NHN en Team Sportservice samen bij de organisatie van de landelijk erkende interventie Klaar voor de Start?! Deze interventie is ontwikkeld door Avant sanare.

Na de succesvolle implementatie van Klaar voor de Start?! in Heerhugowaard (vanaf 2015), zijn genoemde organisaties in het najaar 2017 met de voorbereidingen in Den Helder gestart.     

 

Doelstelling:

De doelstelling is volwassenen met lichte tot matige depressieve klachten in beweging krijgen wat hen kan helpen om zich fitter en lekkerder in  hun vel te laten voelen. Aangevuld met de gezondheidsvoorlichtingen waarin zij meer kennis en vaardigheden krijgen om met vervelende of stressvolle gebeurtenissen om te gaan, is het risico op het (wederom) krijgen van een zware depressie verminderd.

 

Doelgroep:

Het project is gericht op volwassenen met lichte tot matige depressieve klachten die niet voldoen aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen.  Het gaat om volwassenen waarbij de depressieve klachten kunnen uitmonden in een zware depressie als wel volwassenen die hiervan herstellen.

 

Gemeenten: Heerhugowaard en Den Helder

 

Activiteiten:

Klaar voor de Start?! is een 12-weekse laagdrempelige cursus, waarbij gezondheidsvoorlichting gecombineerd wordt met wandelen en/of hardlopen. Tijdens de gezondheidsvoorlichting komen thema’s als stress en ontspanning, piekeren, slapen, leefstijl, voeding en grenzen stellen aan bod. De cursussen worden meerdere keren per jaar georganiseerd en vinden plaats bij AV Hera en SV Noordkop. 

 

Resultaat of effect tot nu toe:

Aan de cursussen bij AV Hera hebben inmiddels zo’n 50 personen deelgenomen. Zij waarderen de cursus op een schaal van 1 t/m 10, met een gemiddeld rapportcijfer 8. Verder rapporteren de deelnemers een vermindering in hun klachten sinds de start, zoals:

 • “Min somberheid is minder geworden.”
 • “Ik voel dat ik meer energie heb.”
 • “Ik heb minder last van angst om rechtstreeks te zeggen tegen mensen wat ik denk of voel over hen.”
 • “Ik begin te leren hoe om te gaan met mijn negatieve gedachten.”
 • “Ik sta positiever tegenover dingen. Als ik spanning ervaar lukt het beter om het los te laten. Ik zie het meer als gezonde spanning.”
 • “Ik ben minder vermoeid en neem meer initiatief.”
 • Ik voel me zekerder in mijn lijf.”
 • “Ik trek me minder terug in mijn schulp.”
 • “Ik hang minder op de bank.”

 

Borging:             

Uit evaluatie onder de deelnemers, blijkt dat zo’n 40% is doorgegaan met sporten bij AV Hera of een andere atletiekvereniging. Andere deelnemers continueren hun actieve leefstijl, bijvoorbeeld door alleen of samen met anderen buiten verenigingsverband te wandelen of hardlopen.

        

Financiering: ZonMw en gemeenten

 

Bekijk hier de video over Klaar voor de start!?

Meer informatie


Contactpersoon

Linda Schouten

Projectleider

Projectinformatie

 • Looptijd:
 • Vanaf 2015
 • Doelgroep(en):
 • Volwassenen met lichte tot matige depressieve klachten die niet voldoen aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen. 
 • Regio of gemeente:
 • Heerhugowaard

 

Cookies Disclaimer Contact