Ideeënbus

Maatschappelijke begeleiding

Gemeente Hoorn voert al jaren zelf de maatschappelijke begeleiding voor vergunninghouders uit. Vergunninghouders hebben recht op één jaar maatschappelijke begeleiding. Het team van 4 maatschappelijke begeleiders, aangevuld met 1 administratieve kracht, zorgt voor praktische hulp en ondersteuning. In de laatste jaren is het aantal vergunninghouders toegenomen. Bovendien is er in de zomer van 2016 in Hoorn gestart met het woningdelen: twee vergunninghouders delen één huis. Dit heeft de maatschappelijke begeleiding intensiever gemaakt.De maatschappelijke begeleiding heeft tot doel om vergunninghouders zelfredzaam te maken. De inzet van vrijwilligers tijdens en na het jaar maatschappelijke begeleiding zorgt voor versterking.

 

In 2017 is gebleken dat nieuwkomers niet genoeg hebben aan een jaar maatschappelijke begeleiding. Ze zijn na een jaar nog niet klaar voor de maatschappij. Daarom is er extra maatschappelijke begeleiding voor vergunninghouders in combinatie met vrijwilligershulp. De insteek is om deze mensen na een jaar maatschappelijke begeleiding, nog een jaar maatschappelijke begeleiding te geven. Ook zal er gedurende de twee jaar maatschappelijke begeleiding een beroep op een vrijwilliger kunnen worden gedaan. Er zal sprake zijn van maatwerk. Sommige mensen hebben meer begeleiding nodig, sommige minder. Het doel hierbij is om mensen te laten participeren in de samenleving.

 

Activiteiten

 1. Contact met woningcorporatie over beschikbaarheid woning en overname spullen;
 2. Match maken tussen woning en vergunninghouder, maar ook een koppeling maken tussen twee alleenstaande vergunninghouders (die een woning gaan delen);
 3. Eerste opvang als vergunninghouders in de gemeente komen te wonen (wegwijs maken);
 4. Hulp bij het aanvragen van voorzieningen, verzekeringen, toeslagen;
 5. Budget beheer;
 6. Hulp bij start inburgering;
 7. Inschrijving kind(eren) op school;
 8. Doorverwijzingen naar derden/andere organisaties;
 9. Begeleiding bij persoonlijke problemen;
 10. Persoonlijk contact op afspraak / huisbezoeken;
 11. Bemiddeling bij woningdelen;
 12. Het koppelen van vrijwilligers aan vergunninghouders;
 13. Begeleiding in de maatschappij.

 

Financiering van de maatschappelijke begeleiding vindt plaats uit de gelden van het COA, de vergoeding voor de maatschappelijke begeleiding (RMBA).

 

 

Meer informatie


Contactpersoon

Saida Eljarroudi
Beleidsmedewerker Hoorn

Stephanie van Tunen
Beleidsmedewerker Hoorn

Projectinformatie

 • Looptijd:
 • Wordt al jaren door de gemeente uitgevoerd
 • Doelgroep(en):
 • Alle vergunninghouders die in gemeente Hoorn worden gehuisvest.
 • Regio of gemeente:
 • Gemeente Hoorn

 

Cookies Disclaimer Contact