Ideeënbus

Contact met de leefomgeving

Statushouders die nieuw in de gemeente komen wonen krijgen maatschappelijke ondersteuning van vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Dit gaat vooral om praktische zaken zoals, aanmelden bij een school, huisarts, inburgeringscursus, helpen bij administratie etc. Deze ondersteuning is noodzakelijk maar leidt vaak niet tot daadwerkelijk in contact zijn met de leefomgeving. Wat daaraan ontbreekt is het daadwerkelijk contact maken met de woonomgeving, meedoen met buurtactiviteiten, leren wat gewoontes zijn, verbreden van het netwerk.

TWinburgering  heeft hiervoor een oplossing bedacht in de vorm van het project NEDwerk! NEDwerk legt verbindingen tussen nieuwkomers en hun leefomgeving.

Activiteiten

Op iedere donderdagmiddag vindt in de bibliotheek in Bussum een NEDwerk! -middag plaats voor nieuwkomers.

In het eerste deel van de middag wordt nieuws en informatie uitgewisseld over taal, meedoen en werk. Daarnaast is er  gelijktijdig ruimte voor een persoonlijk gesprek in het spreekuur. Mensen komen met vragen over van alles en nog wat.  TWiNburgering luistert, adviseert, coacht, belt of maakt een afspraak met derden. In de tweede helft van de middag komen 10-15 vrijwilligers om met de deelnemers te praten, taaloefeningen te maken of samen op stap te gaan.

  • Groepstraining waarin actualiteiten, activiteiten en participatievaardigheden aan bod komen.Telkens aan de hand van één of enkele  thema’s. Cursisten ontvangen hierover vooraf een e-mail.
  • Spreekuur.  TWiNburgering beschikt over de meest  actuele kennis van zaken op het gebied van (lokale) participatie, opleidingen en werk en kan mensen deskundig en praktisch adviseren. Op basis van een goede intake worden mensen geïnformeerd, geadviseerd en gecoacht om de juiste stappen te zetten. Hierbij is altijd sprake van maatwerk.
  • Ontmoeten van vrijwilligers. Plaatsgenoten komen praten of oefeningen maken met deelnemers, gaan het dorp in/de markt op, zoeken samen informatie in de Bibliotheek en bespreken actuele thema’s met elkaar.  
  • Ondernemerstafel. Deze wordt op verzoek van nieuwkomers die een eigen bedrijf willen starten georganiseerd. Hierbij zijn Nederlandse ondernemers en reeds gestarte nieuwkomers/ondernemers  als adviseur aangesloten.

Bekijk hier een impressie (juni 2017).

Meer informatie


Contactpersoon

Anja Woltman
Beleidsadviseur Sociaal Domein
Gemeente Gooise Meren

Projectinformatie

  • Looptijd:
  • oktober 2015 - oktober 2018
  • Doelgroep(en):
  • Statushouders, anderstaligen
  • Regio of gemeente:
  • Gemeente Gooise Meren
Cookies Disclaimer Contact