Ideeënbus

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken, dat is de missie van MEE & de Wering. Voor iedereen, en zeker ook statushouders. We verwachten van deze mensen dat zij zo snel mogelijk gaan meedoen, participeren, integreren. Het project SportWerkt! activeert deelnemers in een korte periode van zes weken, zodat zij sneller een stap kunnen zetten richting vrijwilligerswerk, betaalde baan of opleiding.

Door het aanbieden van het intensieve sporttrainingsprogramma SportWerkt! worden deelnemers zich bewust van hun levensstijl. Ze ontwikkelen op de trainingsdagen sociale vaardigheden en behandelen thema’s die ze helpen om duurzaam geactiveerd te worden. Afhankelijk van de groep zijn dit thema’s die aanvullend zijn op het basisprogramma voor inburgering en gericht op levensstijl en sociale activering.  Zo komen jezelf presenteren, solliciteren, omgaan met collega’s, gezonde voeding en koken en omgaan me geld voorbij.

Activiteiten
Deelnemers maken gedurende zes weken, vier dagdelen in de week, kennis met verschillende sporten. Zij volgen een fitnessprogramma en hebben één dag in de week trainingen en workshops. Zij worden ‘werkfit’ gemaakt om door te stromen naar (vrijwilligers)werk of opleiding.
Door de kennis die middels de workshops wordt opgedaan tijdens de terugkomdagen wordt de eigen kracht en zelfredzaamheid van de deelnemers vergroot. Het project SportWerkt! is eerder uitgevoerd in andere gemeenten en daaruit blijkt dat 80% van de deelnemers beter in staat is zelfstandig keuzes te maken na afloop van het traject. Daarnaast stromen alle deelnemers die het project succesvol afronden door naar een re-integratietraject, direct naar vrijwilligerswerk of werk of een opleiding.

Borging
Na zes weken is de gezondheidsachterstand van de deelnemers door het doen van een 0- en een 1-meting aantoonbaar teruggedrongen en zijn ze sociaal geactiveerd.

De deelnemers:

  • Hebben deelgenomen aan zes verschillende sporten (individuele- en teamsporten).
  • Zijn getraind in basisvaardigheden, een gezonde levensstijl en hebben nieuwe sociale contacten opgebouwd binnen de groep.
  • Hebben hun conditie verbeterd (middels fitness- en sportprogramma) en worden lid van een sportclub.
  • Hebben meer zelfvertrouwen, ontdekken hun persoonlijke kwaliteiten.

Het project wordt deels gefinancierd door gemeenten vanuit participatiebudget. Daarnaast wordt een deel van de financiering door MEE & de Wering en samenwerkingspartners betaald. Doordat een groot deel van het project wordt uitgevoerd vanuit vrijwillige inzet en door een goede samenwerking tussen partners kunnen de kosten voor dit project (relatief) laag gehouden worden. Een uitwerking van het projectplan en de financiering is per gemeente maatwerk, afhankelijk van de samenwerkingspartners en behoefte. Daarom gaan we graag in gesprek over de invulling.

Meer informatie


Contactpersoon

Raoul van der Wel
Projectleider

 

Projectinformatie

  • Looptijd:
  • Doorlopend Traject van 6 weken
  • Doelgroep(en):
  • Statushouders/ Mensen met grote afstand tot arbeidsmarkt
  • Regio of gemeente:
  • Alkmaar, Den Helder, Heemskerk, Haarlem

 

Cookies Disclaimer Contact