Ideeënbus

van conceptie tot 2 jaar


1001 kritieke dagen

Het krijgen van een kind is voor ouders een van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven. De eerste 1001 dagen (van conceptie tot 2 jaar) zijn voor een gezonde ontwikkeling van het kind cruciaal. Daarom maakt goede informatie en begeleiding van ouders over de omgang met het kind juist in die periode het verschil.

In navolging van het manifest The 1001 critical days dat in Engeland partij-overstijgende politieke steun heeft gekregen, heeft een aantal samenwerkende organisaties (DAIMH, NIP, NVO en Babywerk) het initiatief genomen een Nederlandse versie van dit manifest te ontwikkelen. Dit manifest-in-wording wordt besproken met gemeenten en politieke partijen, met als doel ook in Nederland breed draagvlak te krijgen voor de inzet van wetenschappelijke kennis en expertise om de cruciale eerste twee jaar van kinderen te versterken.

Cookies Disclaimer Contact