Ideeënbus

Proefschrift Simone Goosen


A safe and healthy future?

Tijdens de inspiratiesessie van 30 maart staat het delen van kennis, ervaring, succesvolle projecten en ideeën rondom gezondheid, welzijn en integratie van statushouders centraal. De inleiding wordt verzorgd door Simone Goosen, adviseur GGD GHOR Nederland. Zij is gepromoveerd op de gezondheidssituatie van vluchtelingen in Nederland. In haar academisch proefschrift 'A safe and healthy future? Epidemiological on the health asylum seekers and refugees in the Netherlands' kun je de bevindingen van het onderzoek lezen. Klik op onderstaande button om het proefschrift te bekijken.

Cookies Disclaimer Contact