Ideeënbus

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht: kansrijk?


Een zoektocht naar de werkzame elementen

De Vrije Universiteit en het Nederlands Jeugdinstituut hebben in 2017 voor gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG). De onderzoekers kwamen tot zeven werkzame elementen, die in samenhang lijken bij te dragen aan een dalende trend van het aantal kinderen met overgewicht en obesitas.  De werkzame elementen van de integrale aanpak kunnen handvatten bieden voor andere gemeenten.

Cookies Disclaimer Contact