Ideeënbus

Handreiking bevorderen gezondheid van kinderen van statushouders


Wat kunt u als gemeente doen?

Het bevorderen van de gezondheid van vluchtelingenkinderen vraagt, net zoals bij andere kinderen om een brede aanpak. Het gaat niet alleen om preventie en tijdige signalering van gezondheidsproblemen, maar ook om een goede opvang op school, een gezonde leefstijl, een positieve vrijetijdsbesteding en financiëlle middelen om 'mee te kunnen doen'. Het is dan ook belangrijk om verbindingen te leggen tussen verschillende gemeentelijke afdelingen en samenwerking tussen externe partijen te faciliteren. De handreiking biedt gemeenten de mogelijk tot het vormgeven van een integrale aanpak rondom de gezondheid en vitaliteit van kinderen van statushouders.

Cookies Disclaimer Contact