Ideeënbus

Handreiking voor gemeenten

Deze handreiking is voor gemeenten geschreven en geeft praktische handvatten rondom de uitdagingen. Doel is informeren, inspireren en het bieden van handvatten om jonge ouders te ondersteunen in hun weg naar zelfstandigheid. Dat kan door in te zetten op voldoende en betaalbare huisvesting, het uit de weg ruimen van belemmeringen in financiële regelingen, het bieden van goede  schuldpreventie- en hulp en (ervarings)kennis borgen in de wijkteams. 

Cookies Disclaimer Contact