Ideeënbus

Kansrijke Start

Kwetsbare gezinnen

Minister Hugo de Jonge (VWS) komt voor de zomer van 2018 met een landelijk actieprogramma, genaamd ‘Kansrijke Start’. Het programma moet ervoor zorgen dat alle kinderen een goede, kansrijke start kunnen maken. Het programma richt zich onder andere op het verbeteren van de samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, de verloskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg. Ook het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij aanstaande ouders zijn een belangrijk aandachtspunt. Kortom, volop aandacht voor integrale zorg en preventie rondom de zwangerschap en geboorte. De eerste 1001 dagen zijn immers van cruciaal belang voor de ontwikkeling. Meer informatie over de eerste kritieke dagen, vindt u ook hier.

De ambities van het landelijke platform zijn in juni 2018 uitgesproken:

Cookies Disclaimer Contact