Ideeënbus

Ketenaanpak kind met overgewicht

In dit basismodel delen de gemeenten Amsterdam en 's-Hertogenbosch hun sluitende ketenaanpak om het overgewicht van kinderen te voorkomen en te bestrijden. Als pioniers delen zij in dit basismodel hun kennis, zodat andere gemeenten hier gebruik van kunnen maken. De kern van deze aanpak is: elk kind dat te zwaar is, blijft (met de ouders) in beeld en waar nodig onder begeleiding. Bovendien kijkt de professionals in de keten behalve naar leefstijlkeuzes ook nadrukkelijk naar de omstandigheden waarin kind en gezin verkeren.

Cookies Disclaimer Contact