Ideeënbus

Oratie prof. dr. Majone Steketee

''De olifant in de (kinder)kamer heeft in mijn oratie twee betekenissen: enerzijds dat we te weinig aandacht hebben voor het geweld in gezinnen – de Amerikanen noemen het ook wel ‘the gost in the nursery’. Anderzijds is het probleem zo groot dat we alleen deelaspecten zien. Om te zorgen dat het geweld daadwerkelijk stopt, moeten we meer weten over de patronen die eraan ten grondslag liggen. Pas dan kunnen we beginnen met het herstel van de kinderen en de ouders. Alleen door alle kennis bij elkaar te leggen en met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we buiten onze eigen kaders kijken en het gehele beeld zien. Door samen te werken met verschillende partijen uit enerzijds de wetenschap en anderzijds het werkveld hoop ik dat we het beeld wat completer krijgen. Dat we kunnen zien hoe we kinderen beter kunnen beschermen en de cirkel van geweld kunnen doorbreken.''

Cookies Disclaimer Contact