Ideeënbus

Toolkit Preventie in de wijk

Het RIVM heeft een toolkit ontwikkeld dat concrete handvatten geeft om de gezondheid en welzijn van hun inwoners te bevorderen in de wijk. Per wijktype zijn preventiethema’s en bijbehorende (erkende) interventies beschreven op basis van opvallende wijkkenmerken. De toolkit is volledig doorklikbaar en ook een handige ingang naar veel meer bruikbare kennis en inzichten. 

 

Uitgangspunten Toolkit

  • Doel van preventie is gezondheidsbevordering of -bescherming.
  • De aanpak is gericht op een of meerdere factoren van gezondheid in onderlinge samenhang.
  • Samenwerkingsverbanden tussen gemeentelijke sectoren, lokale partners en inwoners.
  • Het gaat om gebruik van erkende interventies die passen binnen een bredere beleidsstrategie en -context.

 

De toolkit is bedoeld voor gemeenten, GGD’en en professionals bij een integrale preventieve aanpak om samen het verschil te maken. 

Cookies Disclaimer Contact