Ideeënbus

Trendscenario VTH-2018

De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018 identificeert de maatschappelijke opgaven voor de toekomst.  

De eerste bevindingen voor 2040 zijn:

  • De levensverwachting verhoogt naar ongeveer 86 jaar.
  • Dementie veroorzaakt de meeste ziektelast en is de belangrijkste doodsoorzaak.
  • Ouderdomsziekten die sterk toenemen zijn aandoeningen van het bewegingsapparaat, diabetes en gezichts- en gehoorstoornissen.
  • Het aantal mensen met artrose neemt toe.
  • Het aantal mensen met minimaal één chronische aandoening neemt toe. 
  • Het percentage van ouderen dat zich gezond voelt of niet beperkt neemt iets toe.
  • Het aantal mensen dat rookt daalt. 
  • Het aantal mensen met overgewicht neemt toe.
  • De zorguitgaven groeien met gemiddeld 2,9 procent per jaar.

In juni 2018 verschijnt de eindrapportage met een uiteenzetting naar hoe met deze maatschappelijke opgaven om kan worden gegaan.

Cookies Disclaimer Contact